Evenementen-agenda

Binnenkort vinden in de Sint Nicolaaskerk in Swichum de volgende evenementen plaats (klik op de evenementstitel voor meer informatie).

zondag 20 oktober 2019 - zondag 20 september 2020 15:00 - 17:00 uur
Programma 2019 - 2020
Voorlopig Activiteitenprogramma 2019 - 2020
donderdag 21 november 2019 20:00 - 22:00 uur
Maarten Oversier over de tranen van onze voorouders.
MAARTEN OVERSIER:Tranen van onze voorouders
zondag 24 november 2019 15:00 - 17:00 uur
Middelseesjongers en Feskes
Middelseesjongers en Feskes   Deze keer een bijzonder dubbelconcert in Swichum: De Middelseesjongers en Feskes treden allebei op dezelfde middag op! De Middelseesjongers: Dit koor is in 1996 opgericht en dus nu 23 jaar jong. Oorspronkelijk was het een shantykoor........
zondag 1 december 2019 15:00 - 17:00 uur
Weima en Van der Werf
Weima & vd Werf yn it Frysk 2 5 jier nei harren earste folslein Frysktalige cd ‘Yn it Frysk’ komt it duo Weima & vd Werf mei de opfolger ‘Yn it Frysk 2’. Sûnt 1996 útgroeid ta it popduo fan........
zondag 22 december 2019 15:00 - 17:00 uur
De Krystreizgers
Krystreizgers nei Swichum
zondag 2 februari 2020 15:00 - 17:00 uur
FRYAZ YN SWICHUM
Wy bin Fryaz in âlde namme foar Friezen. Wy besjonge ús Fryske identiteit mei in teätrale ynslach. Tusken de sankjes troch besprekke we de meardere en somtiden djippere lagen fan ús Frysk wêzen en ús heitelân. Stean wy noch sa........