THC Oostergoo

THC Oostergoo út Grou komt nei Swichum!

Muzykgroep THC út Grou bringt in breed repertoire oan muzyk foar it fuotljocht. Yn it Frysk, it Engelsk, Nederlânsk, Ljouwerters, neam mar op.

En dat alles op heech muzikaal nivo. Sawol instrumentaal (û.o. trekzak, akkordeon, gitaar, percussie) as vocaal, want sjonge kinne se ek!

Frij entree.

Wolkom yn de Nikolaestsjerke yn Swichum!

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
zondag 31 maart 2019
15:00 - 17:00 uur.

Locatie
Kerkje van Swichum
Ayttadyk 3
Swichum

Reserveren
Voor dit evenement hoef je niet te reserveren.