Het Kerkje

Het kerkje van Swichum, de Nikolaestsjerke, is zowel van binnen als van buiten een van de mooiste Middeleeuwse Friese kerkjes. Het torent uit boven het weidse Friese landschap. Het dorp Swichum ligt vlak bij Leeuwarden en is een van de trouwlocaties van deze gemeente. Naast trouwlocatie biedt het kerkje ook plaats aan culturele evenementen als lezingen, uitvoeringen, vieringen, conferenties en kan ook worden gehuurd voor privé-gebruik. Wil je weten welke activiteiten er zijn? Kijk dan bij  Evementen agenda.

Het kerkhof is door leilinden en een stenen muur omgeven en biedt , op zijn aan de rand van Swichum gelegen terp, een pittoreske aanblik. Op het kerkhof zijn oude en moderne grafmonumenten te bewonderen met uiteenlopende voorbeelden van grafsymboliek.

Swichum was oorspronkelijk een natuurlijke verhoging te midden van moerassen en meren. In de tiende eeuw kwam door dijkenbouw een vaste verbinding met Goutum en Leeuwarden. Op de gedeeltelijk afgegraven terp van het dorp staat de Nicolaaskerk, gewijd aan de heilige Nicolaas van Myra, de schutspatroon van de zeelieden.

Uit wetenschappelijk onderzoek van de gebruikte materialen is gebleken dat de kerk omstreeks het jaar 1234 is gebouwd. Het is een van de vroegste bakstenen kerken in Fryslân. De kerk is een voorbeeld van de Romaanse stijl . Ze heeft prachtige rondboogvensters, een piscina (een nis in de muur waarin de priester zijn handen kon wassen), een hagioscoop ( een lager gebouwd venster waardoor mensen die niet ter kerke wilden toch naar binnen konden kijken) en een weggewerkt poortje ( de vroegere vrouweningang). In 1997 / 1998 is de kerk gerestaureerd.

Kerk en toren laten allerlei sporen zien van de historie, waarin de familie van Wigle van Aytta een belangrijke rol speelde. Naar deze familie verwijzen graf- en gevelstenen en een aantal prachtige gebrandschilderde ruitjes uit 1626 met onder andere afbeeldingen van een narcis, een tulp en een papagaai. Deze ruitjes komen uit het achter de kerk gelegen Aytta-godshuis, wat in 1912 is afgebroken. De boerderij tegenover de kerk draagt nog altijd de naam Aytta-state en de kerk zelf staat aan de Ayttadyk.

In de toren hangen twee klokken, eentje uit 1438 en eentje van Geert van Wou jr. uit 1548. Dankzij de opschriften op deze klokken is bekend dat de heilige Nicolaas en Catharina, de patrones van maagden en filosofen, de patroonheiligen van deze kerk waren.

Sinds de kerk een van de trouwlocaties van Leeuwarden is worden er in Swichum veel huwelijken gesloten. Niet alleen burgerlijk maar ook kerkelijk. Ook komt het voor dat zowel het burgerlijk als ook het kerkelijk huwelijk op deze locatie wordt gesloten. Een unieke combinatie op een unieke plek!

Ook doop- en rouwdiensten kunnen in de kerk worden gehouden. Swichum valt tegenwoordig niet meer onder een kerkelijke gemeente dus in een voorkomend geval zal zelf door een voorganger moeten worden gezorgd.

Fotogalerij